thông tin liên hệ
Trần Khắc Luận
Chủ cơ sở - Zalo: 0942 420 555

Găng tay công nghiệp

Găng tay công nghiệp
Găng tay công nghiệp
Găng tay công nghiệp
Găng tay công nghiệp
Găng tay hạt nhựa
Găng tay hạt nhựa
Găng tay màu 40g kim 10
Găng tay màu 40g kim 10
Găng tay muối tiêu 70g kim 7
Găng tay muối tiêu 70g kim 7
Găng tay phủ cao su 80g
Găng tay phủ cao su 80g
Găng tay sơn đỏ 40g
Găng tay sơn đỏ 40g
Găng tay trắng ngà 40g
Găng tay trắng ngà 40g

Vải vụn, giẻ lau máy

Vải vụn, giẻ lau máy
Vải vụn, giẻ lau máy
Vải vụn, giẻ lau máy
Vải vụn, giẻ lau máy
Vải vụn, giẻ lau máy
Vải vụn, giẻ lau máy
Vải vụn, giẻ lau máy
Vải vụn, giẻ lau máy
Vải vụn, giẻ lau máy
Vải vụn, giẻ lau máy
Vải vụn, giẻ lau máy
Vải vụn, giẻ lau máy
Vải vụn, giẻ lau máy
Vải vụn, giẻ lau máy
Vải vụn, giẻ lau máy
Vải vụn, giẻ lau máy

Sợi dệt găng tay

Sợi dệt găng tay
Sợi dệt găng tay
Sợi dệt găng tay
Sợi dệt găng tay
Sợi dệt găng tay
Sợi dệt găng tay
Sợi dệt găng tay
Sợi dệt găng tay
Sợi dệt găng tay
Sợi dệt găng tay
Sợi dệt găng tay
Sợi dệt găng tay
Sợi dệt găng tay
Sợi dệt găng tay
Sợi dệt găng tay
Sợi dệt găng tay

Máy dệt găng tay

Máy dệt găng tay Haisen
Máy dệt găng tay Haisen
Máy dệt găng tay Jubao
Máy dệt găng tay Jubao
Máy dệt găng tay Shima Seiki
Máy dệt găng tay Shima Seiki